الرئيسية > موارد > مصنع ومعدات > معدات عائمة > Cutter Suction Dredgers > CSD HUTA 10
 

CSD HUTA 10

CONSTRUCTION / CLASSIFICATION

MAIN DATA

 

Built by                                               IHC, Verschure

Inboard pump output                  2 x 2,073 kW

 

Yard no.                                                               886

Ladder pump output                    1,867 kW

 

Previous name                                          Mubarak 

Inboard pump engine                 Bolnes, 20V-DNL 150/600

 

Year of construction                                     1977

Power                                             2 X 2,073 kW

 

Main generator engine               Bolnes, 18V-DNL 150/600

 

MAIN DATA

Power                                             2 X 1,867 kW

 

Gross tonnage                            1,663

Auxiliary engines                         Bolnes, 6-DNL 120/500

 

Net tonnage                                1,369

Power                                            496 kW

 

Construction weight                  2,936 tons

Emergency generator engines             Caterpillar 340 T

 

Length overall                             87.50 m

Power                                             90 kW

 

Length pontoon                      67.00 m

Spud length/dia/width         35.0 m / 1.4 m / 53.00 tons

 

Breadth                                    16.00 m

Stroke length spud carriage      6.3 m

 

Moulded depth                       5.20 m

Weight cutter ladder                  400 tons

 

Draught                                    3.95 m

Inboard pump – 2 nos. IHC / Single Walled 220-40-80

 

Height above            19.90 m (excluding spuds)

Ladder pump – 1 no.  IHC / Single Walled 162.5-50-80

 

water level                10.90 m (excluding mast)

Suction pipe diameter               0.80 m

 

CONSTRUCTION / CLASSIFICATION

MAIN DATA

 

Built by                                               IHC, Verschure

Inboard pump output                  2 x 2,073 kW

 

Yard no.                                                               886

Ladder pump output                    1,867 kW

 

Previous name                                          Mubarak 

Inboard pump engine                 Bolnes, 20V-DNL 150/600

 

Year of construction                                     1977

Power                                             2 X 2,073 kW

 

Main generator engine               Bolnes, 18V-DNL 150/600

 

MAIN DATA

Power                                             2 X 1,867 kW

 

Gross tonnage                            1,663

Auxiliary engines                         Bolnes, 6-DNL 120/500

 

Net tonnage                                1,369

Power                                            496 kW

 

Construction weight                  2,936 tons

Emergency generator engines             Caterpillar 340 T

 

Length overall                             87.50 m

Power                                             90 kW

 

Length pontoon                      67.00 m

Spud length/dia/width         35.0 m / 1.4 m / 53.00 tons

 

Breadth                                    16.00 m

Stroke length spud carriage      6.3 m

 

Moulded depth                       5.20 m

Weight cutter ladder                  400 tons

 

Draught                                    3.95 m

Inboard pump – 2 nos. IHC / Single Walled 220-40-80

 

Height above            19.90 m (excluding spuds)

Ladder pump – 1 no.  IHC / Single Walled 162.5-50-80

 

water level                10.90 m (excluding mast)

Suction pipe diameter               0.80 m

 

Discharge pipe diameter           0.75 m

   

Max. dredging depth                 22 m

   

Anchoring system                      Spud carriage

   

Total installed power                  9,011 kW

   

Cutter output                               1,029 kW

   

Discharge pipe diameter           0.75 m

   

Max. dredging depth                 22 m

   

Anchoring system                      Spud carriage

   

Total installed power                  9,011 kW

   

Cutter output                               1,029 kW