الرئيسية > موارد > مصنع ومعدات > معدات عائمة > Cutter Suction Dredgers > CSD HUTA 11
 

CSD HUTA 11

CONSTRUCTION / CLASSIFICATION

MAIN DATA

Built by                                               Werf Vanrees

Ladder pump & cutter generator engine       Alco, 251 8F SG

Yard no.                                                               752

Year of construction                                     1978

Power                                             2 X 1,205 kW @ 1000 rpm

Main generator engine               Yanmar, 6GL-ET

Power                                             1,066 kW @ 1000 rpm

MAIN DATA

Inboard pump engine                  Alco, 251 15F PS

Gross tonnage                            1,601

Power                                            2 x 2,172 kW @ 900 rpm

Construction weight                  2,369 tons

Emergency generator engines             Daewoo MD

Length overall                             91.50 m

Power                                             140 kW

Length pontoon                      85.40 m

Spud length/dia/width         40.3 m / 1.6 m / 51.80 tons

Breadth                                    17.00 m

Stroke length spud carriage      6.3 m

Moulded depth                       5.00 m

Weight cutter ladder                  -

Draught                                    3.50 m

Inboard pump – 2 nos. BKW / Double Walled 190-75

Suction pipe diameter               0.85 m

Ladder pump – 1 no.  BKW / Single Walled 175-75

Discharge pipe diameter           0.90 m

 

Max. dredging depth                 25 m

 

Anchoring system                      Spud carriage

 

Total installed power                  7,756 kW

 

Cutter output                               1,103 kW

 

Inboard pump output                  2 x 2,172 kW

 

Ladder pump output                    1,103 kW